چرا شاهنامه خوانی؟

شاهنامه خوانی یکی از هنرهای ایرانی بسیار قدیمی و اصیل می باشد و می توان آن را به عنوان یکی از مهم ترین پایه های زبان فارسی و سند هویت ملی شناخت.

شاهنامه علاوه بر این که پند و اندرز و درس زندگی را بدون هیچ گونه پیچیدگی فلسفی بیان می کند و در عین حال که ما را با خوشی ها و سختی های زمانه آشنا می سازد، خواننده را به شادی و کامروایی نیز دعوت می کند.

این اثر همیشه طرفدار نیکی و تشویق به آگاهی انسان از مقام انسانی خود، تعادل در زندگی و گام برداشتن هماهنگ با سرشت آدمی و ارتباط نزدیک با طبیعت است. در نهایت آن، هم به نیازهای مادی توجه می شود و هم به نیازهای معنوی. در کل می توان این کتاب را گنجینه ی تعلیم و تربیت دانست.

تاریخچه ی شاهنامه

شاهنامه‌خوانی در مجالس اشراف به صورت نشسته و در قهوه خانه ها به صورت ایستاده اجرا می‌شده‌است. عشایر با شاهنامه‌خوانی نسل به نسل و سینه به سینه ارزش‌های موجود در این اثر را پاس می‌داشتند. این کمک کرده تا در این اثر ارزشمند بخشی از هویت عشایر ایران مشخص باشد.

شاهنامه‌خوانی در بین ایلات بوسیله‌ی بعضی از افراد که سواد مکتبی داشته و دارای صدایی خوش بودند اجرا می‌شد و آهنگ و آواز مخصوصی داشت که در بعضی مناطق با نواختن کمانچه همراه بود و شروع آن تقریبأ شبیه دستگاه چهارگاه و ادامه‌ی آن شبیه دستگاه ماهور ایران است. شاهنامه خوانی در اجراهای اقوام لر و بختیاری همراه با ساز تال (کمانچه محلی خرم‌آباد) وبا سبک خاص خود همراه می‌شود. این فرهنگ امروزه یه دلیل شهر نشین شدن خیلی از عشایر کمرنگ شده ولی خوشبختانه از بین نرفته است و هنوز هم پابرجاست.

شاهنامه خوانی در فرهنگ لری به شه‌نومه خونی معروف است.

 

شاهنامه خوانی

.

تفاوت شاهنامه خوانی و نقالی چیست؟

شاهنامه خوانی به صورت جمعی هم قابل انجام است ولی نقالی نوعی اجرای تک نفره هستش. در شاهنامه خوانی گفتار و رفتار اغراق آمیز وجود نداره و شاهنامه خوان توسط لحن خویش  و حرکت داستان را بیان می کند.

شاهنامه خوانی برای کودکان

همانطور که می دانیم کودکان سازنده های آینده هستند و ما اگر بخواهیم این هنر زیبای زندگی را جاودان نگه داریم راه آن آموزش این هنر به کودکانمان می باشد.

 حال شاید برخی به دلیل حجم زیاد کتاب و شیوه ی نوشتاری قدیمی،یاد دادن آن را به کودکان کار سختی بدانند. منتها از این کار نترسید. اگر شاهنامه را به عنوان گنجینه ای از داستان های زیبا و پندآموز به آن ها معرفی کنیم. آن ها نیز جذب داستان های دلنشین و زیبای آن خواهند شد.

 

شاهنامه خوانی برای کودکان

مقالات پیشنهادی برای شما: