مراکز آموزشی
Educational Centers
 1. لیست مراکز تهران
 2. لیست مراکز تهران
 3. لیست مراکز تهران
 4. لیست مراکز تهران
 5. لیست مراکز تهران
 1. لیست مراکز کرج
 2. لیست مراکز کرج
 3. لیست مراکز کرج
 4. لیست مراکز کرج
 5. لیست مراکز کرج
 1. لیست مراکز آمل
 2. لیست مراکز آمل
 3. لیست مراکز آمل
 4. لیست مراکز آمل
 5. لیست مراکز آمل
 1. لیست مراکز شیراز
 2. لیست مراکز شیراز
 3. لیست مراکز شیراز
 4. لیست مراکز شیراز
 5. لیست مراکز شیراز
 1. لیست مراکز اصفهان
 2. لیست مراکز اصفهان
 3. لیست مراکز اصفهان
 4. لیست مراکز اصفهان
 5. لیست مراکز اصفهان
 1. لیست مراکز مشهد
 2. لیست مراکز مشهد
 3. لیست مراکز مشهد
 4. لیست مراکز مشهد
 5. لیست مراکز مشهد
فرم درخواست ثبت موسسه شما
فرم درخواست افرزودن آموزشگاه شما
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
قوانین و مقررات
 • کلیه فعالیت های سنت شاپ بر اساس قوانین ، مقررات و آئین نامه های جمهوری اسلامی ایران می باشد و فعالیتهای سفارش دهنده نباید مغایرتی با آن داشته باشد.
 • مسئولیت مربوط به صحت اطلاعات، کیفیت، قیمت، محتوا و خدمات بر عهده سفارش دهنده می باشد.
 • سنت شاپ در برابر تخلفات کاربر از دستورالعمل ها و یا نقض قوانین کشور ویا اعمال مجرمانه ، می تواند بدون اطلاع قبلی و یکطرفه آگهی کاربر را تعلیق کند.
 • سنت شاپ مجاز است در مراحل و زمان های مختلف اطلاعاتی را از سفارش دهنده تقاضا کند.
  راه های ارتباطی سنت شاپ از طریق صفحات رسمی اعلام می گردد و در قبال سو استفاده از راه های غیرواقعی مسئولیتی ندارد.
 • سنت شاپ در قبال حوادث غیر مترقبه در بستر مبادلات الکترونیکی و خارج از اراده و قدرت خود مسئولیتی ندارد.
مراکز آموزشی

Educational Centers