زره بافی چیست؟
زره بافي از در هم تنيدن مفتول هاي فلزي بر اساس الگوي تن پوش و كلاه خود بدست مي آيد و يكي از هنرهاي بسيار كهن بشري بشمار مي رود . اما متاسفانه نمي توان تاريخي دقيق براي شروع آن ذكر نمود و آنچه بر اساس روايت هاي شفاهي روشن گرديده ، و نيز بر اساس برخي اشعار، حضرت داوود(ع)به هنر فلز كاري به منظور توليد لباسهاي جنگي اشتغال داشته است.

 

ابزار و دستگاههاي مورد نياز
ميله هاي فلزي از شماره 1 تا 7 :به منظور عمل پيچاندن مفتول هاي فلزي (آهن،مس و برنج) بر روي آنها و به منظور تبديل اين مفتول ها به حلقه هايي كه عمل بافتن بر روي آنها انجام پذيرد،كاربرد دارد.

مفتول هاي مخصوص زره بافي : به طور معمول از جنس آهن ،مس،برنج ، استيل ، آهن و گالوانيزه مي باشد،و در1 ميليمتر مي باشند. / 1 و 2 ، 0/8 ، 0/ اندازه هاي 5

مراحل تولید زره

دريل : از اين دستگاه به منظور نصب ميله ها توسط آچارهاي مخصوص استفاده مي گردد كه در نهايت، عمل پيچاندن مفتول هاي فلزي(آهن،مس،برنج و استيل) بر روي اين ميله ها انجام مي پذيرد.

 

  • كاتر:به منظوربريدن مفتول هايي كه به صورت فنر درآمده ،به كار مي رود.
  • دم باريك : عمل بافتن حلقه هاي تهيه شده از مفتول ها براساس سايز بندي افراد توسط اين وسيله انجام مي پذيرد.
  • سيم چين:به منظور بريدن قسمتهاي اضافي حلقه هاي فلزي و سيمها به كار مي رود.
  • پرچ:ميخهايي كه به منظور تعبيه كردن بر روي بست و اتصال به زره كاربرد دارد.
  • دستگاه پرچ كن:دستگاهي كه به منظور پرچ كردن بست بر زره كاربرد دارد.
  • آچارهاي مخصوص :به منظور تعويض ميله هايي كه سر دريل بسته مي شودو همچنين براي نصب دستگاه كاتر به ميز كارو عوض كردن تيغه كاربرد دارد.
  • تيغه الماس:تيغه اي كه به منظور جاگذاري در دستگاه پرس و بريدن سيم كاربرد دارد.

 

 

مراحل توليد زره
1- ابتدا جنس و ضخامت مفتول، متناسب با محصول مورد نظر انتخاب مي شود. جنس مفتول ها مس، برنج، آهن و 1 ميليمتر مي باشند. / 1 و 2 ، 0/8 ، 0/ … و سايز مفتول ها 5

2- با كمك دريل و ميله هاي مخصوصي كه روي دريل بسته م ي شود مفتول ها به شكل فنر در مي آيند. در اين مرحله دريل توسط گ يره اي كه به ميز كار بسته شده ثابت مي گرد د .ميله مورد نظر كه ضخامت آن با توجه به قطر داخلي حلقه ها متفاوت است ، به دريل بسته شده و با روشن شدن دريل مفتول دور آن پيچيده و فنر تشكيل مي گردد.

 

3- فنر به كمك كاتري كه به ميز كار بسته شده ، بريده مي شود و حلقه هاي مورد نياز كه واحدهاي ابتدايي بافت زره مي باشد بدست مي آيد.

4- حلقه ها به كمك دو عدد “دم باريك” كاملا صاف و آمادهء بافت مي شوند.

5- واحدهاي ابتدايي جهت بافت داراي 5 حلقه مي باشند. بدين صورت كه 4 حلقه درون 1 حلقه قرار مي گيرد.

6- تكثير اين واحدها و اتصال آنها به يكديگر موجب پيدايش بافتي منسجم مي گردد كه از اين زمينه مي توان با كمك الگوهاي مناسب به فرم هاي زره و كلاه خود دست يافت. به عنوان مثال 26 واحد براي زره سايز نوجوانان توليد مي گردد.

7- براي ايجاد نقش در بافت مي توان از فلزهايي با رنگ هاي مختلف استفاده كرد . به عنوان مثال مي توان جهت ايجاد نقش بر روي زمينه آهني از مفتول برنجي يا مسي استفاده كرد.

8- به منظور اتصال قطعاتي از بافت به يكديگر از پرچ استفاده مي گردد .پرچ ها را مي توان به صورت آماده از بازار تهيه كرد.

مقالات پیشنهادی برای شما: