استاد میرزاآقا امامی این هنرمند ایرانی نقاش ، نگارگر و احیاگر هنر سوخت معرق دوره صفویه ایشان در سال ۱۲۶۰ ه. ش در اصفهان به دنیا آمدند پدرشان سید محمد حسین، نقاش شیوه گل و مرغ بود و جدش میرزا نصر الله امامی نقاش باشی نام داشت . وی در مجمع الصنایع دولتی تهران که زیر نظر میرزا رضی صنیع همایون اداره می شد به تحصیل پرداخت و کلیه رموز و فنون علم تصویر و تذهیب را فراگرفت سپس به زادگاهش برگشت و کارگاهی در سرای سنگ تراشان ملک تهیه کرد و به کار هنری پرداخت و در سال ۱۳۳۴ در اصفهان چشم از جهان فرو بست.

میرزاآقا امامی در چهره پردازی، جانور سازی ، گل و مرغ ، نماسازی و طراحی نقوش قالی ، کارهای روغنی، تذهیب و تشعیر، قلمدان و جلد سازی هنرمندی چیره دست بودند . دررشته تخصصی هنر سوخت ( تصاویر چرمی ) استادی پیشرو و احیا گر بودند . از آثار ارزشمند ایشان یک جفت در روغنی – قاب آینه نفیس به تقلید از شیوه صفویه – مینیاتور ارزنده دو دلداده و….. می باشد.

مقالات پیشنهادی برای شما: