یکی از بهترین صنایع دستی ایران باستان است و در شهرهای کاشان و اصفهان رونق زیادی دارد در این هنر ابتدا قطعات مس را در کوره ، گداخته و در قالب های شمش ( ریجه) می ریزند سپس با کوبیدن شمش به وسیله چکش کف تخت و بعد چکش چهار سو آن را به ورق تبدیل می کنند .ظروف را از یک تکه مس با چکش کاری و به صورت تو گود می سازند برای این کار ابتدا مس را باز می کنند و یک تاب به آن می دهند و با تکرار آن به طرح دلخواه می رسند البته امروز تمام مراحل تولید ورق در کارخانه های نورد مس و ساخت ظروف با دستگاه های برقی انجام می گیرد

مقالات پیشنهادی برای شما: