هنر ایکات از هنرهای ایرانی سنتی رنگرزی و بافت می باشد که در کشور های مختلف رواج دارد در ایران تنها در شهر یزد وجود دارد .ایکات کلمه ای مالایی است به معنای گره زدن و رنگ نمودن که به فارسی دارایی ( سرمایه عروس در جهیزیه ) می گویند و روشی است قدیمی برای منقوش نمودن پارچه . زادگاه این هنر اندونزی می باشد ولی از دیرباز در ایران رواج داشته است .

هنر ایکات سه نوع است : -ایکات تار ، نخ های تار قبل از بافت رنگرزی شده و بعد چله کشی پارچه صورت می گیرد و سپس نقوش در حین بافت پدید می‌آید. در این روش تارها روی دستگاه ثابت هستند و فقط پود را به آن می بافند. البته برای نقش پیکان و یا شعله ای، هنگامی که تارها را افقی می بندند باید آن ها را به ترتیب به جلو بکشند.  – ایکات پود ، در این روش نخ های تار و پود قبل از چله کشی رنگرزی شده ،سپس بافت انجام می شود این روش پرکاربردتر و گرانبها تر است. -ایکات دوگانه، ترکیبی از دو روش فوق است که به مهارت بالایی نیاز دارد. در هر سه روش ، وقت گیر ترین کار ، بستن و رنگ زدن و گشودن نخ هاست. مقدار بستن از اندازه ظرافت نقش طبعیت می کند. پارچه ایکات برای رولحافی، بقچه، سوزنی و رومیزی استفاده می شود. نقوش بیشماری از ساده ترین صور راه راه و هندسی تا پیچیده ترین سبک ژاکارد در ایکات دیده می شود و جالب تر آن که هیچگاه دو گونه ایکات همسان نمی توان یافت و هر کدام نرمی و مواجی ویژه ای دارد.

مقالات پیشنهادی برای شما: