روشی در تذهیب و نگارگری (نقاشی ) است که با نقوش بسیار ریز از صخره سنگ ها، حرکات ابر و باد ،درختان، حیوانات افسانه ای، حیوانات وحشی و پرندگان با قلم اندازی استادانه و از طلای ناب هویدا می شوند تشعیر سازی یا تشعیر اندازی برای تزیین حاشیه نسخ ،مرقعات ، جلد سازی ، قلمدان سازی و قلم زنی کاربرد دارد .این هنر از دوره تیموریان در ایران مرسوم گردید تشعیر بر اساس روش ها و فنون انواع مختلفی دارد : -تشعیر گیاهی ( گل و بوته ) که تصاویر برگ ها و گل ها بر بالا و پایین به زر و یا رنگ های لاجورد، سیاه و یا گل ماشی بر حواشی کتاب کشیده می شود – تشعیر وحوش که طرح کلی تصاویر و نقوش انواع پرندگان و جانوران در ترکیب های خاص، متناسب با موضوع اصلی کتاب ( مانند نقش شیر و اژدها و سیمرغ در حواشی کتاب رزمی ) با کمترین رنگ می باشد و دو نوع دارد نخجیری، گرفت و گیر از معروفترین نمونه های این هنر جلد درونی احسن الکبار فی معرفه الائمه الاطهار در قرن دهم ه. ق است که نقش دفاع سیمرغ از آشیانه اش در برابر اژدها می باشد و یا هفت اورنگ جامی را می توان نام برد.

مقالات پیشنهادی برای شما: