مروار بافی یا همان سبد بافی از صنایع دستی منطقه گیلان و خوزستان است. مرواربافان پس از تهیه و انبار ترکه ، به تدریج زوائد آن را می گیرند و با تقسیم آن ها به سه یا چهار قسمت ، در پاتیل های مخصوصی با آب می جوشانند و لایه رویی آن را می گیرند و پس از خشک شدن جهت بافتن استفاده می کنند. مروا به رنگ زرد هست و وقتی روغن جلا می خورد به رنگ طلایی در می آید .پس از بافت باید ۴۸ ساعت در معرض نور آفتاب قرار دهند تا رنگ مروا ها روشن تر شوند .برای بافت تعداد چهار عدد از ترکه ها در کنار یکدیگر قرار گرفته و تعداد چهار یا پنج ترکه دیگر به صورت متقاطع روی آن قرار می گیرد تا تشکیل یک ستاره هشت پر را بدهد آنگاه با ترکه های نازک عمل بافت به شیوه یکی از زیر و یکی از رو آغاز نموده ، ترکه ها را به طور یکی در میان از لابه لای ترکه های که قبلا به طور متقاطع روی یکدیگر قرار گرفته عبور می دهند این کار تا تکمیل قسمت کف کار ادامه خواهد داشت سپس کف کار به لبه کار به حالت مارپیچ بافته می شود

مقالات پیشنهادی برای شما: