نمد نوعی بافته سنتی زیراندازی از پشم بهاره گوسفند با الیاف بلند هست که با ایجاد فشار، رطوبت و حرارت موجب درهم رفتن الیاف می شود البته از صابون ، زرده تخم مرغ و کتیرا برای بهتر شدن کیفیت کار استفاده می شود . این هنر بیشتر در روستاها و آبادی های اطراف خزر مرسوم است ابتدا روی زمین سفت و هموار و دور از وزش باد گونی یا یک تکه پارچه ضخیم می پوشانند سپس با استفاده از روش گرته برداری طرح اصلی را روی گونی می اندازند و با پشم های رنگی نقش مورد نظر را پر می کنند بعد با استفاده از یک دست افزار با حرکات سریع پشم را می زنند تا روی هم بدون ناهمواری انباشته شود پس از رسیدن به ارتفاع مورد نظر با آب گرم آن را به آرامی و یکنواخت خیس می کنند سپس گونی را از چهار طرف جمع کرده به شکل استوانه ای درمی آورند و با طناب دور آن می پیچند دو یا چند نفر شروع به لگد کوب کردن آن به مدت یک ساعت می کنند در آخر پس از مالش طناب ها را باز کرده ، گونی را دوباره روی زمین پهن می کنند تا استادکار ناصافی ها را با دست هموار کند.

مقالات پیشنهادی برای شما: